تبلیغات
علمیران - تاثیرات ماساژ بر بازیافت فیزیولوژیکی و روانی بعد از تمرینات شدید ورزشی
تاثیرات ماساژ بر بازیافت فیزیولوژیکی و روانی بعد از تمرینات شدید ورزشی | ورزشی ,
اعتقاد بر این است که تجمع لاکتات در عضلات و خون، تا حدی دوره بازیافت بعد از تمرینات بدنی شدید را به تاخیر می اندازد. اگر اینطور فرض کنیم که ماساژ، جریان خون عضله را افزایش داده و جریان خون نیز یک عامل مهم در برداشت لاکتات بعد از تمرین باشد، پس از این طریق اکسیداسیون لاکتات افزایش یافته و لاکتات از عضله و خون دفع می شود. یافته های محدودی از تاثیرات مثبت ماساژ بر روی برداشت لاکتات از عضله حمایت می کنند. با وجود این هنوز بحث و اختلاف نظر پیرامون تاثیر ماساژ بر برداشت لاکتات خون در مقایسه با دوره بازیافت غیر فعال وجود دارد.
محققین گذشته گزارش کرده اند که بازیافت روانی بعد از تمرینات ورزشی شدید باید در کنار بازیافت فیزیولوژیکی مد نظر قرار گیرد. متاسفانه تحقیقات تجربی اندکی در مورد تاثیرات روانی ماساژ انجام شده و شواهد و مدارک مبهمی ارائه شده است. در نهایت این طور استنباط می شود که کارایی ماساژ در افزایش جریان خون و برداشت لاکتات عضله بعد از تمرینات ورزشی شدید مورد تردید بوده اما تاثیرات ماساژ روی بازیافت روانی بعد از تمرینات ورزشی تا حدی مورد تایید می باشد.
نوشته شده توسط محمد در یکشنبه 5 آبان 1387 و ساعت 11:38 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ جیمی هندریکس پدر گیتار الکتریک+ اریک کلپتون((eric clapton))+ جف بک((Jeff beck))+ چگونه بوی بد را ریشه‌کن کنیم؟+ جیمز هتفیلد+ استاد بنان+ بیوگرافی متالیكا+ جلال ذوالفنون+ یانی کریسومالیس + بتهوون+ ماه+ مریخ+ سیاره مشتری+ سیاره زحل+ سیاره اورانوس

صفحات: