تبلیغات
علمیران - استاد بنان
استاد بنان | موسیقی ,

استاد بنان در اردیبهشت ماه سال 1290 خورشیدی در تهران خیابان زرگنده (قلهك) در خانواده ای متدین و صاحب جاه ، به دنیا آمد . پدرش كریم خان بنان الدوله نوری و مادرش دختر شاهزاده محمد تقی میرزا ركنی ( ركن الدوله ) برادر ناصر الدین شاه یا پسر محمد شاه قاجار بود . از شش سالگی بنا به درخواست و توصیه استاد نی داود به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنمایی های مادرش كه پیانو را بسیار خوب می نواخت بهره ها گرفت ، اولین استاد او پدرش بود و دومین استاد ، مرحوم میرزا طاهر ضیاء ذاكرین رثایی و سومین استادش مرحوم ناصر سیف بوده اند .

بنان در سال 1321 خوانندگی در رادیو را آغاز كرد ، در آن زمان ، شادروان روح اله خالقی مسئولیت موسیقی راد یو را بر عهده داشت . روزی كه بنان با عبدالعلی وزیری جهت امتحان به رادیو می رود در دفتر روح اله خالقی ، ابوالحسن صبا هم نشسته بوده ، از بنان می خواهند كه برای ایشان قطعه ای بخواند و او «در آمد سه گاه» را آغاز می كند و صبا هم با ویولون او را همراهی می كند. هنوز «در آمد» تمام نشده بود كه خالقی به صبا می گوید : «شما نواختن ویولون را قطع كنید» و به بنان اشاره می كند «گوشه حصار» را بخواند و بنان بدون اندك مكثی ، با چنان مهارت و استادی «در آمد حصار» را می خواند و به « سه گاه» فرود می آید كه روح اله خالقی بی اختیار برخاسته و او را در آغوش گرفته و می بوسد و آینده وی را در هنر آواز درخشان پیش بینی می كند .

استاد بنان در اردیبهشت ماه سال 1290 خورشیدی در تهران خیابان زرگنده (قلهك) در خانواده ای متدین و صاحب جاه ، به دنیا آمد . پدرش كریم خان بنان الدوله نوری و مادرش دختر شاهزاده محمد تقی میرزا ركنی ( ركن الدوله ) برادر ناصر الدین شاه یا پسر محمد شاه قاجار بود . از شش سالگی بنا به درخواست و توصیه استاد نی داود به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنمایی های مادرش كه پیانو را بسیار خوب می نواخت بهره ها گرفت ، اولین استاد او پدرش بود و دومین استاد ، مرحوم میرزا طاهر ضیاء ذاكرین رثایی و سومین استادش مرحوم ناصر سیف بوده اند .

بنان در سال 1321 خوانندگی در رادیو را آغاز كرد ، در آن زمان ، شادروان روح اله خالقی مسئولیت موسیقی راد یو را بر عهده داشت . روزی كه بنان با عبدالعلی وزیری جهت امتحان به رادیو می رود در دفتر روح اله خالقی ، ابوالحسن صبا هم نشسته بوده ، از بنان می خواهند كه برای ایشان قطعه ای بخواند و او «در آمد سه گاه» را آغاز می كند و صبا هم با ویولون او را همراهی می كند. هنوز «در آمد» تمام نشده بود كه خالقی به صبا می گوید : «شما نواختن ویولون را قطع كنید» و به بنان اشاره می كند «گوشه حصار» را بخواند و بنان بدون اندك مكثی ، با چنان مهارت و استادی «در آمد حصار» را می خواند و به « سه گاه» فرود می آید كه روح اله خالقی بی اختیار برخاسته و او را در آغوش گرفته و می بوسد و آینده وی را در هنر آواز درخشان پیش بینی می كند .

صدای بنان ، بسیار لطیف و شیرین ، زیبا و خوش آهنگ است ، كوتاه می خواند ولی در همین كوتاهی ، ذوق و هنر بسیار نهفته است ، غلت ها و تحریرهای او چون رشته مروارید غلطانی ، به هم پیوسته و مانند آب روان است . انسان از صدای او مسحور می شود ، لذتی بی پایان می برد كه فوق آن متصور نیست . قابل تصور نیست كه خواننده ای به ذوق و لطف و استعداد بنان در قدیم بوده باشد . و به این زودی ها هم پیدا نمی شود . بنان در موسیقی ما از گوهر گرانبها هم گرانبها تر است .

از سال 1321 صدای غلام حسین بنان ، همراه با همكاری عده ای از هنرمندان دیگر از رادیو تهران به گوش مردم ایران رسید و دیری نگذشت كه نام بنان زبانزد همه شد و شیفتگان فراوانی در سراسر كشور پیدا كرد . خالقی او را در اركستر انجمن موسیقی شركت داد و با اركستر شماره یك نیز همكاری را شروع كرد و از بدو شروع برنامه همیشه جاوید «گلهای جاویدان» بنا به دعوت استاد ارجمند داود پیرنیا همكاری داشت . بنان در طول فعالیت هنری خود ، حدود 450 آهنگ را اجرا كرد و آنچه كه امتیاز مسلم صدای او را پدید می آورد ، زیر و بم ها و تحریرات صدای او است كه مخصوص به خودش می باشد . بنان نه تنها در آواز قدیمی و كلاسیك ایران استاد بود ، بلكه در نغمات جدید و مدرن ایران نیز تسلط كامل داشت . تصنیف زیبا و روح پرور «الهه ناز» او بهترین معرف این ادعا می باشد .

غلامحسین بنان به سال 1315 خورشیدی به سمت بایگان در اداره كل كشاورزی استخدام شد و بعد از چندی به شركت ایران بار كه مركز آن در اهواز بود منتقل گشت . پس از چند سال به معاونت آن اداره منصوب گردید . در سال 1321 به تهران آمد و بنا به پیشنهاد مرحوم فرخ كه وزیر خواربار بود ، به سمت منشی مخصوص وزیر به كار پرداخت . بهد از تغییر كابینه ، به اداره كل غله و نان منتقل شد و چندی كفالت اداره دفتر و كارگزینی و مدتی هم مسئولیت تحویل كوپن نان تهران را برعهده داشت . در سال 1332 به پیشنهاد شادروان خالقی به اداره كل هنرهای زیبای كشور منتقل شد و به استاد آواز هنرستان موسیقی ملی به كار مشغول گردید و در سال 1334 رئیس شورای موسیقی رادیو شد .غلامحسین بنان از ابتدا در برنامه های گلهای جاویدان و گلهای رنگارنگ و برگ سبز شركت داشته كه ره آورد این همكاری ها از این قرار می باشد :

گلهای جاویدان بدون شماره در «شور»، گلهای جاویدان بدون شماره در «سه گاه»، گلهای جاویدان بدون شماره در «همایون» با سنتور رضا ورزنده ، گلهای جاویدان شماره 92 در «بیات ترك و ابو عطا» ، گلهای جاویدان شماره 93 در «شور»با ویولون استاد مهدی خالدی ، گلهای جاویدان شماره 98 در «ابو عطا» با تار لطف ا... مجد ، گلهای جاویدان شماره 118 در «ماهور» با ویولون استاد علی تجویدی و سنتور رضا ورزنده ، گلهای جاویدان 118مكرر در «ابو عطا» با ویولون استاد مهدی خالدی ، گلهای جاویدان 124 در «بیات ترك» ، گلهای جاویدان شماره 128 در«شوشتری»، گلهای جاویدان شماره 129 ، گلهای جاویدان 130 ، گلهای جاویدان 131 در «سه گاه»، گلهای جاویدان شماره 132 در «دشتی» ، گلهای جاویدان شماره 136 ، گلهای جاویدان شماره 137 در «چهار گاه» با پیانو استاد مرتضی محجوبی و استاد علی تجویدی ، گلهای جاویدان شماره 138 ، گلهای جاویدان شماره 139 در «سه گاه» با استاد جلیل شهناز ، گلهای جاویدان شماره 143 در «شور» ، گلهای جاویدان شماره 145 در «شور» با سنتور رضا ورزنده ، گلهای رنگارنگ شماره 103 در «دشتی» ، گلهای رنگارنگ شماره 109 در «سه گاه» ، گلهای رنگارنگ شماره 126 در «دشتی»، گلهای رنگارنگ شماره 134 در «افشاری»، گلهای رنگارنگ شماره 136 در «سه گاه» ، گلهای رنگارنگ شماره 140 الف در «افشاری» ، گلهای رنگارنگ شماره 140 ب در «افشاری»، گلهای رنگارنگ شماره ب مكرر ، گلهای رنگارنگ شماره 149 در «دشتی» گلهای رنگارنگ شماره 171 در «شور» ، گلهای رنگارنگ شماره 172 در «شور» ، گلهای رنگارنگ شماره 174 در «سه گاه» ، گلهای رنگارنگ شماره 176 در «دشتی» ، گلهای رنگارنگ شماره 190 در «سه گاه» ، گلهای رنگارنگ شماره 201 در «ابو عطا» ، گلهای رنگارنگ شماره 205 در «افشاری» ، گلهای رنگارنگ شماره 210 در «بو سیلك» ، گلهای رنگارنگ 210 ب مكرر در «بوسیلك»، گلهای رنگارنگ 211 در «سه گاه» ، گلهای رنگارنگ شماره 228 در «افشاری» ، گلهای رنگارنگ شماره 330 در «دشتی»، گلهای رنگارنگ شماره 232 در «دشتی» ، گلهای رنگارنگ شماره 234 در «دشتی و ماهور» ، گلهای رنگارنگ شماره 237 در «ماهور» ، گلهای رنگارنگ شماره 242 در «شور» ، گلهای رنگارنگ شماره 245 در «همایون» ، گلهای رنگارنگ شماره 249 در «شور» ، گلهای رنگارنگ شماره 250 در «دشتی» ، گلهای رنگارنگ بختیاری ( محلی ) ، شماره 251 ، گلهای رنگارنگ شماره 252 در «همایون» ، گلهای رنگارنگ شماره 254 در «اصفهان» ، گلهای رنگارنگ شماره 256 در «شور» ، گلهای رنگارنگ شماره 257 در «ماهور» گلهای رنگارنگ شماره 265 در «اصفهان» ، برگ سبز شماره 27 در «سه گاه» ، برگ سبز شماره 31در «افشاری» ، برگ سبز شماره ‌ 46 در «سه گاه» ، برگ سبز شماره 63 در «اصفهان» ، برگ سبز شماره 83 در «سه گاه» ، برگ سبز شماره 107 در «اصفهان» ، برگ سبز شماره 145 در «همایون» و برنامه های متعدد و گوناگون دیگری كه از این خواننده بزرگ و هنرمند به یادگار مانده است .

برنامه های متعدد و گوناگون دیگری كه از این خواننده بزرگ و هنرمند به یادگار مانده است .

غلامحسین بنان مدت ها بود كه به ناراحتی جهاز هاضمه مبتلا شده بود از طرف دیگر حنجره اش نیز آمادگی بیان نیاز های درونیش را نداشت و به همین دلیل اندك اندك از خواندن اجتناب ورزید و از صحنه هنر كناره كشید و دیگر حدود بیست سال آخر عمر را تقریبا فعالیت چشم گیری نداشت و روز به روز ناراحتی جهاز هاضمه او را بیشتر رنجور می كرد و متاسفانه كوشش های پزشكان و خاصه مراقبت ها و از خود گذشتگی های پری بنان همسر وفادار و مهربانش هم موثر نیفتاد و سرانجام در ساعت 7 بعد از ظهر پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1364 خورشیدی در بیمارستان ایرانمهر قلهك جهان را بدرود گفت .
http://jb.noteahang.com/

نوشته شده توسط محمد در شنبه 13 تیر 1388 و ساعت 02:57 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ جیمی هندریکس پدر گیتار الکتریک+ اریک کلپتون((eric clapton))+ جف بک((Jeff beck))+ چگونه بوی بد را ریشه‌کن کنیم؟+ جیمز هتفیلد+ استاد بنان+ بیوگرافی متالیكا+ جلال ذوالفنون+ یانی کریسومالیس + بتهوون+ ماه+ مریخ+ سیاره مشتری+ سیاره زحل+ سیاره اورانوس

صفحات: